Florbalová Liga Volného Času

Organizátor a povinnosti pořádajícího družstva

Organizátor

Hlavní garant soutěže:

DDM Větrník, Riegrova 16, 46001, Liberec

Hlavní organizátor:
Organizace ligy starších a mladších žáků

Šárka Lipnická, sarka.lipnicka@email.cz, 739 520 555

Organizace ligy elévů

Bára Kopřivová,  Barushka.Koprivova@seznam.cz

Správa webu

Alexandr Potěšil, apotesil@gmail.com

Povinnosti pořádajícího družstva

 1. Zajištění včas dostatečně velké tělocvičny, nahlášení místa, přesné adresy minimálně měsíc dopředu.
 2. Zajištění vždy minimálně dvou rozhodčích (rozhodčí musí být starší 16-ti let). Nahlášení jmen rozhodčích organizátoru turnaje nejdéle týden před uspořádaním turnaje.
 3. Zajištění základních věcí na turnaj: rozpis turnaje, tabulky na výsledky, dostatečný počet míčků na hru na celý turnaj, rozlišovací dresy, mít nepřetržitě připravenou lékárničku u časomíry.
 4. Zajištění minimálně dvou šaten (mohou být i průchozí, ale v tom případě musí být umožněno hráčům, vzít si věci na lavičku)
 5. Zajištění dostatečného počtu lidí na pořadatelskou službu, která se bude starat o zápisy, časomíru a mantinely.
 6. Tělocvična, či hala musí být zpřístupněna půl hodiny před začátkem turnaje.
 7. Po turnaji je vedoucí družstva pořádající turnaj povinen do dvou dnů poslat elektronickou formou výsledky jednotlivých utkání.

Pravidla sezóny 2018/2019

1. Rok narození

 • Starší žáci: 2003 a mladší
 • Mladší žáci: 2005 a mladší
 • Elévové: 2008 a mladší

2. Účastníci

Každý právní subjekt (oddíl, sport.klub, škola … atd.) může přihlásit do kategorie dvě družstva.

3. Termín soutěže

Říjen – duben (systém: jednodenní turnaje).

Každé družstvo je povinno uspořádat jeden turnaj na své náklady. Termíny budou známy před začátkem soutěže po uzávěrce přihlášek.

4. Systém soutěže

Starší žáci, mladší žáci

Každý tým musí uspořádat turnaj na své vlastní náklady, vyhodnocení výsledků a ocenění proběhne na posledním turnaji.

 • Hrací den sobota, neděle;
 • hrací systém 5+1 (5 hráčů a brankář), případně  4+1 (dle velikosti hřiště);
 • rozpis turnajů a časy zápasů budou upřesněny podle počtu přihlášených týmů v jednotlivých kategoriích;
 • začátek turnaje od 9:00 hodin, konec nejdéle v 16:00 hodin.

Elévové

Každý tým musí uspořádat jeden turnaj na své náklady, vyhodnocení turnaje proběhne vždy po skončení daného turnaje. Ceny v podobě diplomů a sladkostí hradí pořádající tým. V případě, že jeden tým bude zajištovat víc jak jeden turnaj, ostatní přispějí na prokázané náklady (nájem haly, ceny za vyhodnocení). Hrací systém 3+1, tam kde to umožní rozměry haly je možné hrát na dvě hřiště.

5. Rozměry hřiště

Starší, mladší žáci

Minimální požadavky na rozměr hřiště 28 × 14 metrů. Hala musí být vybavena mantinely a časomírou. Pokud pořádající tým nezajistí časomíru, musí mít stopky.

Elévové

Rozměry hřiště max. 20 x 11 metrů, min. 18 x 9 metrů. Hala musí být vybavena mantinely a časomírou. Pokud pořádající tým nezajistí časomíru, musí mít stopky.

6. Pravidla soutěže

Dle pravidel ČFbU (na požádání zašleme), přizpůsobena danému systému soutěže, podmínkám haly, pohlaví a rozdílům biologického věku hráčů apod.

Starší, mladší žáci – vyloučení 2 minuty

Elévové – vyloučení = trestné střílení

7. Hrací doba

Starší žáci

3 x 12 minut čistého času, čas na jedno utkání 60 min, přestávka 2 minuty, 5 minut přestávka mezi zápasy.

Mladší žáci

3 x 10 minut čistého času, čas na jedno utkání 55 min, přestávka 2 minuty, 5 minut přestávka mezi zápasy. Možná změna hrací doby, dle počtu účastníku ligy.

Elévové

2 x 9 minut čistého času, přestávka 2 minuty, 5 minut přestávka mezi zápasy. Systém turnaje bude vždy určen podle počtu přihlášených týmů (14 dní před pořádáním turnaje)

Pro všechny kategorie

Pokud zápas skončí remízou, následují samostatné nájezdy. Každé družstvo jede tři samostatné nájezdy. Pokud nebude rozhodnuto, pokračuje se tzv. "náhlou smrtí". Zápas bude předčasně ukončen, pokud rozdíl skóre v zápase dosáhne 15 gólů. Čekací doba na tým je max. 10 minut.

8. Bodový systém soutěže

Družstva budou oceněná následovně: za výhru 3 body, remíza 1 bod (v případě výhry družstva v samostatných nájezdech bude družstvu udělen ještě 1 bod, tedy celkově 2), za prohru 0. Při rovnosti bodů v tabulce rozhoduje (není zohledněno v online tabulce a bude případně aplikováno po odehrání posledního kola):

 1. vzájemné zápasy
 2. rozdíl skóre vzájemných zápasů
 3. počet vstřelených branek ve vzájemných zápasech
 4. celkový rozdíl branek
 5. celkový počet vstřelených branek

9. Rozhodčí

Starší žáci, mladší žáci

Pořádající tým je povinen zajistit minimálně 2 rozhodčí na celý turnaj. Každý zápas pískají dva rozhodčí. Rozhodčí musí mít licenci ČFbU nebo absolvovat školení, které proběhne před začátkem ligy (termín a čas bude upřesněn). Pokud tým není schopen zajistit rozhodčí, může oslovit ostatní týmy, které mohou za úplatu (navrhovaná částka je 120 Kč za zápas) poskytnout své rozhodčí. Zde je potřeba zohlednit také náklady na dopravu ve výši 3 Kč / km, pokud se rozhodčí s pořadatelem nedohodnou jinak. Pokud pořádající tým nezajistí dostatečný počet rozhodčích bude pokutován částkou 500 Kč za každého nezajištěného rozhodčího (max. 1000 Kč).

Elévové

Pořádající tým je povinen zajistit minimálně 1 rozhodčího na celý turnaj. Každý zápas píská 1 rozhodčí. Rozhodčí musí mít licenci ČFbU nebo absolvovat školení, které proběhne před začátkem ligy (termín a čas bude upřesněn). Pokud tým není schopen zajistit rozhodčí, může oslovit ostatní týmy, které mohou za úplatu (navrhovaná částka je 80 Kč za zápas) poskytnout své rozhodčí. Zde je potřeba zohlednit také náklady na dopravu ve výši 3 Kč / km, pokud se rozhodčí s pořadatelem nedohodnou jinak. Pokud pořádající tým nezajistí dostatečný počet rozhodčích bude pokutován částkou 500 Kč.

10. Soupiska

Soupiska musí být vyplněna a odevzdána před prvním zápasem týmu na stanoveném formuláři FLVČ. Každý hráč je povinný mít u sebe kartičku zdravotní pojišťovny na každém turnaji. Na soupisce mohou být pouze hráči, kteří se účastní daného turnaje.

11. Dresy

Každé družstvo je povinné mít minimálně jednu stejnou sadu dresů, mohou to být i trika v jedné barvě, gólman je povinný mít odpovídající gólmanské vybavení (především masku). U gólmana je zakázáno použití fotbalových rukavic.

12. Startovné

Starší žáci, mladší žáci

1800 Kč za tým, které bude posláno na účet DDM Větrník (přesné pokyny budou zaslány). Při hrubém porušení pravidel a následném vyloučením družstva z dalších turnajů se startovné nevrací. Startovné musí být zaplaceno do 10. 10. 2017. Startovné bude použito na ocenění jednotlivých týmů na závěrečném vyhlášení:

 1. Každý tým bude oceněn pohárem a diplomem a věcnou cenou;
 2. tři nejlepší týmy dostanou medaile;
 3. nejlepší hráči budou také oceněni.

Elévové

V této kategorii se bude vybírat 250 Kč na tým, které budou využity na zajištění jednotných cen a ocenění týmů. Každý tým pořádá jeden turnaj na své náklady.

13. Pokuty

Za hrubé porušení pravidel ligy bude týmu, který pravidla poruší účtována pokuta 500 Kč.

Upřesnění pravidel v rámci FLVČ

 1. Ve FLVČ platí jednotná pravidla florbalu dle ČFbU přizpůsobena danému systému soutěže, podmínkám haly, pohlaví a rozdílům biologického věku hráčů apod.
 2. Povolený kontakt hráčů samozřejmě je, nicméně jeho cílem musí být vždy zisk balónku. Např. vrážení do hráče před brankou bez balónku je nedovolený zákrok.
 3. Tlačení a vytlačení soupeře povoleno není, zejména v situacích, kdy tlačený či vytlačovaný hráč o možném kontaktu neví a není na něj připraven. Povoleny jsou souboje rameno na rameno, nikoliv vrážení do zad či hrudníku ani samozřejmě opačný zákrok - vrážení zády.
 4. Rozhodčí "upravují pravidla" z vlastní iniciativy a po vlastní domluvě, nikoliv po konzultaci s ostatními aktéry utkání, a to vždy z relevantních důvodů (nejčastěji zajištění bezpečnosti hráčů). Rozhodčí vždy komunikují s kapitány družstva, popřípadě s vedoucími, či trenéry družstva.
 5. Hráči s biologickou akcelerací či starší hráči musí vždy přizpůsobit intenzitu soubojů dle soupeře. Je nepřípustné aby 170cm, 65kg, 13letý kluk šel do tvrdého kontaktu se 150cm, 40kg 11letou holkou. Zdá se to být i logické.Je pravda, že zákroky "větších" hráčů na "menší" vypadají často jako faul, nicméně vše je o tom naučit děti přizpůsobovat sílu kontaktu a přemýšlet o tom.
 6. Větší hráč může mít kontakt s menším a tlačit ho ramenem (či paží) na rameno, s takovou intenzitou, aby hráči nezpůsobil nějaké zranění (např. loket do hlavy, apod.) a vždy s cílem zmocnit se balónku.
 7. Menší hráči rozhodně nejsou nijak zvýhodňováni.
 8. Na hráčskou lavici týmu mají kromě například zdravotníka turnaje přístup pouze osoby zapsané v zápisu o utkání odevzdaném před utkáním na stolek časoměřičů. Po začátku utkání již není možné dozapsat hráče či člena realizačního týmu na soupisku družstva a tím mu umožnit přístup na střídačku.
 9. Narušovat práci trenéra rozhodčí samozřejmě nemohou, ale arbitr může využít krátký čas z přestávky k oznámení nějakých informací kapitánovi či trenérům. Je to standardní postup vyskytující se ve florbalu, ale i hokeji, fotbalu a jiných kolektivních sportech. Pokud konzultace trvá déle, je poskytnut náhradní čas k doplnění přestávky, ale to pouze za předpokladu, že se o čas přestávky trenér svým jednáním neokrádá sám. Realizační tým a hráči musí respektovat rozhodnutí rozhodčích.
 10. Starší a biologicky akcelerovaní hráči se musí přizpůsobovat jen v síle a intenzitě v soubojích. Svou rychlost, vytrvalost, sílu střely, či šikovnost a techniku s balónkem mohou samozřejmě využít na 100 %.

V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na e-mail.