Florbalové kroužky DDM Větrník

DDM Větrník - elévové

Pro děti narozené v roce 2008 a mladší.

Florbalový kroužek určený pro mírně pokročilé hráče. Hlavní pozornost je zaměřena na základní florbalové dovednosti, fyzickou přípravu. Hráči získavají neocenitelné zkušenosti na turnajích.

Informace Jana Huňková, tel 724 287 644. Tréninky jsou v pondělí v tělocvičně na SOŠ na Bojišti, ve čtvrtek na ZŠ Švermova.

Začínáme v pondělí 17.9.2018

Tréninky

Od 17. 9. 2018

PO 17:00 - 18:00 na SOŠ na Bojišti
ČT 16:00 - 17:00 na ZŠ Švermova

Kontakty

 • N. Kreslová
 • B. Kopřivová

Odkazy a přihláška

Stránka s kroužky na webu DDM.

Přihlášky elévové:
od 4. 9. 2018 na webu DDM Liberec.

DDM Větrník - mladší žáci

Florbalový kroužek je určen pro všechny zájemce (ročníky 2005, 2006).

Náplň kroužku je zaměřena na rozvoj florbalových dovedností, fyzickou přípravu. Hráči hrají přípravné zápasy a účastní se turnajů (cca 1x měsíčně).

Informace: Jana Huňková, tel: 724 287 644. Tréninky jsou v úterý v tělocvičně SŠ gastronomie a služeb (autobus č.21 jezdí často a zastavuje před školou, před školou velké parkoviště), v pátek na ZŠ Švermova.

Začínáme v úterý 18.9.2018

Tréninky

Od 17. 9. 2018

ÚT 16:00 - 17:00 na SŠ gastronomie a služeb
PÁ 15:00 - 16:00 na ZŠ Švermova

Kontakty

 • Sedláčková Anna - 734 767 796
 • Lipnická Šárka - 739 520 555

Odkazy a přihláška

Stránka s kroužky na webu DDM.

Přihlášky mladší žáci:
od 4. 9. 2018 na webu DDM Liberec.

DDM Větrník - starší žáci

Florbalový kroužek je určen pro všechny zájemce (ročníky 2003, 2004).

Náplň kroužku je zaměřena na rozvoj florbalových dovedností, fyzickou přípravu. Hráči hrají přípravné zápasy a účastní se turnajů (cca 1x měsíčně).

Informace: Šárka Lipnická, tel. 739 520 555. Tréninky jsou v úterý v tělocvičně SŠ gastronomie a služeb (autobus č.21 jezdí často a zastavuje před školou, před školou velké parkoviště), v pátek na ZŠ Švermova.

Začínáme v úterý 18.9.2018

Tréninky

Od 17. 9. 2018

ÚT 17:00 - 18:00 na SŠ gastronomie a služeb
PÁ 16:00 - 17:00 na ZŠ Švermova

Kontakty

 • Šárka Lipnická - 739 520 555
 • Anna Sedláčková - 734 767 796

Odkazy a přihláška

Stránka s kroužky na webu DDM.

Přihlášky starší žáci:
od 4. 9. 2018 na webu DDM Liberec.

Vnitřní pravidla kroužku

Vnitřní pravidla kroužku jsou přílohou přihlášky do kroužku florbalu a rodiče jejich podpisem vyjadřují souhlas s nimi. V případě nesouhlasu s pravidly nemůže být dítě zařazeno do oddílu.

 1. Na první hodině jsou účastníci kroužku poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se při výuce a v souvislosti s ní účastní.
 2. Tréninky probíhají dle předem stanoveného rozvrhu, se kterým budou rodiče dětí seznámeni před zahájením tréninkového období.
 3. Děti přicházejí na trénink pravidelně a včas, ve vhodném cvičebním úboru a obuvi, upravené, bez doplňků, které mohou dítěti způsobit zranění (řetízky, náramky).
 4. Dítě je plně odpovědné za vlastní vybavení a jeho způsobilost k použití. Zjistí-li nezpůsobilost jakéhokoliv vybavení, vlastního nebo oddílového, je povinno to okamžitě nahlásit trenérovi.
 5. Nepřítomnost dítěte na tréninku jsou rodiče povinni omluvit trenérovi nejméně 2 hodiny předem.
 6. Dítě je oprávněno účastnit se tréninku jen ve zcela dobrém zdravotním stavu. Všechna trvalá nebo dočasná zdravotní omezení, ale i momentální indispozice a každý úraz během tréninku je nutno hlásit trenérovi. V případě, že trenér nebude informován o zdravotním stavu dítěte a dojde k jeho zranění, nesou zodpovědnost rodiče dítěte.
 7. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo zranění trenér dítěti zajistí potřebnou péči a neprodleně informuje rodiče, kteří zajistí odchod dítěte z tréninku.
 8. Přítomnost rodičů na tréninku nedoporučujeme z důvodu zajištění bezpečnosti dítěte při cvičení (soustředěnost dětí na činnost klesá). Pokud je přítomnost rodičů na tréninku nezbytná, rodič nesmí zasahovat do průběhu tréninku.
 9. Rodiče se mohou o dovednostech dítěte přesvědčit na pořádaných turnajích, které pravidelně zajišťujeme s ostatními volnočasovými týmy.
 10. Trenér vede trénink na základě svých odborných znalostí a s přihlédnutím k výkonnostní úrovni dětí. Rodiče respektují odbornost trenéra a do jeho kompetencí nezasahují.
 11. Dítě může být vyloučeno pro nevhodné chování (zejména chování k ostatním členům kroužku), které je v rozporu se zásadami a pravidly tréninku. V prvním případě porušení kázně budou rodiče informováni o daném přestupku. Pakliže se chování nezlepší, bude dítě vyloučeno z kroužku a to bez možnosti vrácení zaplacených příspěvků.
 12. Platbu za kroužek je každý účastník povinen zaplatit do 2 týdnů od započetí činnosti. Pokud nebude platba do této doby uhrazena, nebude se moci účastnit činnosti kroužku.
 13. Termíny všech turnajů jsou stanoveny před prvním turnajem. Prosíme rodiče, aby si rodinné aktivity naplánovali dopředu a zajistili tak v maximální možné míře účast dítěte na turnajích a včas jej vždy na turnaj přihlásí (na webu Přihlášení na turnaje; info zasílají trenéři předem emailem).
 14. Naší snahou je co nejvíce minimalizovat náklady na cestování po turnajích, prosíme rodiče, kteří s dopravou mohou pomoci, aby se před turnajem domluvili s trenéry.